Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Мелнишки архитектурен ансамбъл

+ 0
+ 0

Освен Мелнишките пирамиди, надвиснали над Мелник, друга важна отличителна черта на града са възрожденските къщи, обявени за архитектурни паметници. Къщите, съчетани с други историко-археологически и архитектурни забележителности, са подредени в няколко архитектурни ансамбъла:

- Ансамбълът на десния бряг на Мелнишка река
- Ансамбълът по двата бряга на Роженски дол
- Ансамбълът на десния бряг на Роженски дол
- Ансамбълът на левия бряг на Златолистки дол
- Ансамбълът на възвишението Разклона
- Ансамбълът в подножието на Разклона

Освен тези къщи, извън ансамблите, се открояват и отделни възрожденски къщи като Велевата, Панайотовата, Делевата, както и останки от по-големи ранновъзрожденски къщи като Марковата и Кременлиевата.