Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Пашовата (Ибрахим бейовата) къща

+ 1
+ 0

Къщата е построена през 1815 от един от най-богатите спахии в Серско и Мелнишко - Ибрахим бей. Състои се от каменно приземие и паянтов етаж. Западната половина на приземието е превърнато в полуетаж с две стаички, в които е живяла прислугата. Еднораменна стълба извежда в салона на еркерно издадения етаж. От салона са достъпни всичките осем помещения, разположени на етажа. Северната стена на салона - цялата остъклена и замрежена от дървена решетка, свидетелството, че къщата е била харем на всесилния бей. През 1912 г., след оттеглянето на турците от Мелник, в къщата се настанява да живее Яне Сандански със сестра си. След убийстовото му през 1915 г. сестра му продължава да живее тук, като еднонременно с нея къщата е обитавана и от семейство Праматарови. През 1926 година къщата става собственост на мелничанина Янчо Пашов, откъдето произлиза сегашното й име.