Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Доленска река

+ 0
+ 0

 Реката се образува от притоците на реките Бялата вода и Черната вода, минаващи южно от село Долени. След сливането си със Сугаревска река образува Мелнишка река. Дължината на Доленска река е 13,5 км. Пълноводието на реката е през пролетта, а най-малко вода има през есента. От двете страни на реката растат иглолистни и широколистни гори.