Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Чаирски езера

+ 0
+ 0

Западно от  главното било на Пирин, в циркуса Чаира, е разположена група от 9 езера. Намират се между върховете Мозговишки и Превалски чукар и лесно могат да бъдат открити, тъй като се намират  на екопътеката до  хижа „Яне Сандански“. Представляват сравнително малки езера, с обща площ от 92 дка и воден обем от 16 000 куб. м. Разположени са на различна надморска височина. Най-високо разположеното се намира на 2430 м и е с площ 1,2 дка. Следващото по височина езеро се намира на 2427 м  и заема площ от 9,2 дка. Третото езеро е разположено на 2416 м надморска височина, а площта му е 22,6 дка. Разликата в надморската височина на третото и четвъртото езеро е само метър, като четвъртото езеро е и съвсем малко – площта му е само 1,2 дка. Петото езеро се намира на височина от 2413 м и е с площ от 1,6 дка. Шестото езеро от тази езерна група се намира на височина от 2412 м и има съвсем малка площ от 1,2 дка. Седмото езеро, което е наречено още Дълговидно, се намира на 2355 м и е с площ 18.9 дка. Осмото езеро е най-голямото от тези езера и от там идва названието му Голямото езеро. Площта му е 25, 2 дка и е разположено на 2235 м надморска височина. Последното, девето езеро, което се намира най-ниско, на надморска височина 2205 м е разположено върху площ от 11,8 дка.

Покрай Чаирските езера минава пътеката от хижа Демяница за заслон Спано поле и хижа Яне Сандански. В участъка от съседните Превалски езера през Чаира до местността Башлийца тази пътека е маркирана в зелено.

При промяната на имената на обектите в Пирин по време на Възродителния процес бяха преименувани на Поленски езера. Това име не е популярно и не се използва от туристите.