Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Спанополски езера

+ 0
+ 0

     Спанополските езера са група от девет постоянни и две временни езера в централната част на Северен Пирин. Осем от постоянните са разположени в циркуса Голямо Спано поле, а едно от тях - в циркуса Малко Спано поле. Средната им надморска височина е 2350 м. Имат ледников произход. Геоложката им основа е от гранити. Водата през лятото е с температура 10о-12оС и е слабо минерализирана — предимно хидрокарбонатни йони. В Спанополските езера се въди пъстърва. Дават начало на Спанополска река (Сърчалийца) и Малка Спанополска река (Малка Сърчалийца).
От езерата в Голямо Спано поле първото езеро (надморска височина 2451 м) има продълговата форма – дължина 75 м, ширина 25 м и площ 1,2 дка. Най-голямо е езерото на надморска височина 2302 м. То е слабо сплеснато - дължина 175 м, ширина 120 м и площ 12,6 дка. Третото езеро е на надморска височина 2402 м. Има продълговата форма - дължина 150 м, ширина 75 м и площ 8,4 дка. Четвъртото езеро е на надморска височина 2212 м. Има продълговата форма - дължина 250 м и ширина 100 м. Площта му е 11,3 дка. Събира водите на горните З езера. Петото езеро е на надморска височина 2221 м. Има кръгла форма - дължина 75 м и ширина 70 м. Останалите езера в циркуса не са проучени.
Малкото Спанополско езеро е единствено в едноименния циркус и е на надморска височина 2368 м. Плитко е и има продълговата форма - дължина 125 м, ширина 75 м и площ 5,10 дка.