Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Валявишки езера

+ 0
+ 0

     Валявишките езера са група от около петнадесет езера, разположени във Валявишкия циркус. Надморската им височина варира от 2295 м до 2472 м. Водите им са слабо минерализирани с температура между 13 о С и 18 о С. Оттичат се едно в друго и дават начало на река Валявица. Всички езера са зарибени с пъстърва и сивен. Най-голямото от Валявишките езера е Голямото Валявишко езеро с площ от 85 дка. Езерото е лесно разпознаваемо, тъй като в северната му част  има продълговат двувръх остров. Най-близки изходни пунктове за Валявишките езера са заслон Тевното езеро и хижа “Демяница“.