Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Левуновски минерални извори

+ 0
+ 0

    Температурата на водата в Левуновките мин. извори варира от 40°C до 80°C. Новият и старият сондаж се различават коренно в температурата си и количествотo флуорид. Хипотермалната вода от новия сондаж е с  температура 36о С и има по-нисък флуорид -  6.0-6.6 мг/л, докато хипертермалната от стария сондаж съдържа почти двойно количество – 10.2-11 мг/л. Във водата с висока температура установяваме високи концентрации на метасилициева киселина (силициева термометрия).