Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Пирин

+ 0
+ 0

  Името на планината идва от названието на славянския бог Перун. В миналото планината е носела името Орбелус, дадено и от траките и е означавало „белоснежна”. Общата й площ е 2585 кв.км. Пирин е една от най-разнообразните откъм флора и фауна български планини. Причината за това разнообразие е голямата надморска височина, южната географска ширина, както и разнородния релеф. Наличието на множество езера и потоци създават перфектни условия за развитието на растителността. На територията на Пирин планина е изграден Национален парк Пирин. В Пирин виреят 18 локални, 17 български и 86 балкански ендемита. Локалните ендемити, растящи тук, са характерни само за Пирин и не могат да бъдат видени никъде другаде. Планината е дом за 31 вида птици и 5 вида бозайници, включени в Червената книга на България.