Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Лебнишка река

+ 0
+ 0

Реката е десен приток на р. Струма. Долината й разделя планина Огражден от Малешевска планина и представлява стръмни, обезлесени, ерозирали склонове. Дължината на река Лебница на българска територия е 50 км, а площта й е 318 км2. На левия й долинен склон е резерватът ”Соколата”- малък резерват, в който се намира единствената за планината вековна гора от благун. В Лебница се срещат риби като мряна, скобар, речен кефал. По скалите над реката гнездят черни щъркели и скални орли.