Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Мелнишка река

+ 0
+ 0

Реката е ляв приток на р. Струма. Образува се от реките Доленска и Сугаревска, вливащи се една в друга между с. Сугарево и гр. Мелник. Смята се, че реката е една от причините за образуването на Мелнишките пирамиди. Дори и в днешно време, реката, както и дъждовните води продължават да обрaзуват нови пирамиди. Мелнишка река минава през центъра на град Мелник, но лятото често пресъхва.