Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Пиринска Бистрица

+ 0
+ 0

Реката е дълга 53 км е един от най-големите притоци на река Струма. Образува се от реките Голенска, Башмандра и Демиркапийска, които последователно се вливат една в друга при местността Трите реки. Горното и средното  течение, което минава през село Пирин, са буйни. По долината на реката е прокарано шосе от с. Пирин до хижа Пирин. Река Пиринска Бистрица се използва за напояване и производство на водноелектрическа енергия. Пълноводието е през март — май, а маловодието през август — септември.