Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Bulgarian(BG)English (UK)

Църква "Свети Николай Чудотворец" - град Мелник

+ 0
+ 0

Митрополитска църква, строена през XIII в. и се намира в югоизточната част на Мелник. Първоначалният й вид няма нищо общо с това, което е сега. През Средновековието тя е била еднокорабна малка сграда, но през годините църквата е била преустроявана и разширявана няколко пъти. През 1756 година придобива днешния си вид -  доказателство за това е надпис върху олтарната стена в източната част на църквата. През 1895 е опожарена, но в началото на ХХ в. е възстановена от Националния институт по паметниците на културата. Църквата е построена от камъни и тънки тухли. Била е изписана от майстора Лазар Зограф Мелничанин, чието изображение е все още запазено по стария иконостас. Храмът съхранява ценни икони като „Богородица Одигитрия”, „Свети Антоний Великий с жития”, „Влизане в Йерусалим” и др. уникални образи на мелнишката зографска школа.