Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Село Хърсово

+ 0
+ 0

   Село Хърсово се намира в Санданско-Петричката котловина в югозападното подножие на Пирин планина. През землището на селото тече Мелнишката река. В Хърсово се отглеждат към 1200 декара лозя, а виното, добивано от тях, от хилядолетия разнася славата на селото по света. Тук са идвали търговци още преди 13 век от Дубровник. Известността на виното стигнала и до видния политик Уинстън Чърчил. Църквата е от края на 18 век и е построена на най-високата част на селото, за онова време рядко срещано. Празникът на селото е 21 май. Празнува се и Трифон зарезан на 14 феврурари.