Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Село Храсна

+ 4
+ 0

     Селото е разположено в западните склонове на Южен Пирин, межу селата Горно Спанчово и Бельово. Намира се високо в планината на 150 м надморска височина. То е едно от селата, образувани от българи, бягащи от турските завоеватели. За първи път се споменава в турски документи от 1451 г.-1481 г. Името му идва, според местните хора, от многото храсти, които били изсечени, за да ползват земята за стопански цели. Жителите са християни, а заслуга за това имат атонските монаси, които достигат до това място и поддържат будна християнската вяра. През турското робство Храсна е свободно раетско село.