Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Гарванова скала

+ 2
+ 1

Намира се край село Кашина в близост до водопад “Скоко”. Наречена е така от местните хора, които бъркали гнездящите белоглави орли с гарвани. Днес тук вече не се среща този вид орли. Скалата е с внушителната височина от 100 метра и причудливи форми на отделните каменни блокове. За тази скала се носи следната легенда: Имало някога в село Кашина неземно хубава девойка. Много момци я искали, но тя все чакала някой богат кандидат от далечно място. Забелязали я обаче два змея, всеки я искал за себе си и не я отстъпвал на другия. Сбили се за нея и черни облаци надвиснали над селото. При всеки сблъсък свистяли светкавици и млади и стари гледали лютата битка ужасени. Една нощ девойката излязла преоблечена в сватбени одежди, качила се на скалата и скочила от нея с думите: „Мили селяни, прощавайте. За вас курбан ставам, млада и зелена, още неженена”.

 .