Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Пясъчна пирамида село Кърланово

+ 1
+ 0

Кърлановските пирамиди са земни форми, намиращи се над село Кърланово. Представляват величествени пясъчни сипеи и се простират до град Кресна.  При село Кърланово пирамидите достигат 100 м. Кърлановските пирамиди не са отделно скално образувание, а част от комплекса Мелнишки пирамиди, в който са включени още и пирамидите над Мелник и Рожен. Заедно с другите пирамиди от комплекса са обявени за природна забележителност през 1960 г.