Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Пясъчни пирамиди град Мелник

+ 0
+ 0

Най-известните скални образувания в община Сандански са Мелнишките земни пирамиди, извисяващи се като страж над Мелник. Простират се и в землищата на селата Кърналово, Рожен и Сушица. Пирамидите представляват пясъчни образувания, образувани под действието на ерозионното действие на вятъра и водата. Със своите различни форми и очертания наподобяват скални гъби, минарета, мечове, пирамиди, конуси. При село Кърналово пирамидите достигат 100 м. Скалните образувания се намират на надморска височина от 350 до 850 m и са изградени от слабоспоени пясъчници и конгломерати с неоген-кватернерна възраст. Обявени са за природна забележителност през 1960 г. с обща защитена територия 1165 ха. Оценени са като геоложки феномен с глобална стойност.