Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Екопътека "Към Башлийца"

+ 0
+ 1

     Тази екопътека е сравнително нова и е слабо позната на повечето туристи. Води началото си от хижа „Яне Сандански”, а крайна точка е заслон „Спано поле” и се обхожда за около 2.30 часа. Следва долината на река Башлийца, а по пътя се минава през интересни обекти като Попинолъшкия водопад. Пътеката е обогатена с интересна информация за геоложките особености, растителния и животинския свят на Пирин планина.