Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Хижа "Яне Сандански" - Хижа Вихрен

+ 0
+ 0

   Пътеката е маркирана в жълто. Води началото си от хижа „Яне Сандански“ и преминава през местността Душевадника, след което се навлиза в оголения  циркус Голямо Спано поле. Пътеката пресича циркуса в посока североизток. При Муратов връх се минава през Бъндеришка порта, следва спускане покрай Муратовите езера, Равнако и се стига до крайната точка - хижа „Вихрен“.