Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Гр. Сандански - хижа "Яне Сандански"

+ 1
+ 0

   Екопътеката води началото си от град Сандански, а крайна точка е хижа „Яне Сандански”, намираща се в Пирин планина. По продължение  на тази пътека са  ловно-рибарската хижа, водно-силова каскада „Пирин”, летовище Тремошница, местността Попина лъка, старата и новата хижа Яне Сандански, Попинолъшки водопад, обявен за природна забележителност. В близост до тази екопътека има още маркирани маршрути,водещи до съседните хижи Каменица, Вихрен, Пирин и заслон Тевното езеро.  Пътеката е дълга 18 км и представлява асфалтов път.