Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Попинолъшки водопад

+ 0
+ 0

 Водопадът се намира на 18 км от гр. Сандански, в местността Попина лъка. Намира се на 5-6 минути от хижа „Яне Сандански”. Най-близкото населено място до водопада е село Лиляново.Разположен е на р. Башлийца на стотина метра след сливането й с река Сърчалийца. Висок е около 15 м и се отличава с пълноводие през цялата година. Обявен е за природна забележителност на 11 октомври 1965 г.