Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Защитени зони по НАТУРА 2000

 

Тип          

Наименование на обекта

Категория на достъпност

Координати

(N,E)

Време за достъп до обекта 

Допълнителен подход с транспорт към обекта

Линк

Национален парк

Национален парк "Пирин"

 

 

    >>>

Защитена зона по НАТУРА 2000

Защитена зона "Славянка"

 

 

    >>>

Защитена зона по НАТУРА 2000

Защитена зона "Рупите"

        >>>

Защитена зона по НАТУРА 2000

Защитена зона - Мелнишки пирамиди

        >>>

Защитена зона по НАТУРА 2000

Територии по НАТУРА 2000 в Община Сандански

        >>>

Защитена зона по НАТУРА 2000

Защитена зона Кресна

        >>>

Защитена зона по НАТУРА 2000

Рупите - Струмешница

        >>>

Защитена зона по НАТУРА 2000

Кресна - Илинденци

        >>>

Защитена зона по НАТУРА 2000

Среден Пирин - Али Ботуш

        >>>

Защитена зона по НАТУРА 2000

Огражден - Малешево

        >>>

 

За да поставите коментара си, моля, първо се регистрирайте!