Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Кресна - Илинденци

+ 0
+ 0

Защитената зона има няколко самостоятелни ядра свързани чрез речни долинни в единна зона: зоната обхващаща като буфер от запад Национален Парк Пирин, високите части на Малешевска и Влахина планина към границата с Република Македония и между тях дълбокото Кресненското дефиле по долината на река Струма. В зоната се концентрира уникално биологично разнообразие. Зоната съхранява 99 процента от националната площ на приоритетното местообитание Ендемични гори. То опазва едно от трите най-важни места за местообитание на годишни чинарови дървета около Горно Брезнишкият поток. В планините към Македонската граница се срещат стари дъбови и букови (до 180 годишни) гори, като някои от дъбовите гори са със семенен произход.