Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Рупите - Струмешница

+ 0
+ 0

Зоната включва долината на река Струма с околните ниски хълмове, част от тях с вулканичен произход, преди влизането на реката в Гърция. Към зоната се включва и притока Струмешница до границата с Република Македония и свързващите тази река малки притоци към съседните планини.Зоната сама по себе си носи важни и представителни местообитания, но освен това е непрекъснат биокоридор по реката свързващ обкръжаващите района по-високи планини. В зоната се намира най-представителната площ с местообитание бяла върба в цяла Западна България, като извън тази зона то е представено само с малко фрагменти.