Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Среден Пирин - Али ботуш

+ 0
+ 0

Защитената зона обхваща средната и южна част на Пирин планина и граничната с Гърция планина Алиботуш (Славянка). Представлява естествено продължение на Национален Парк Пирин на юг.Зоната е много слабо населена и с много добре запазена природа. Съдържа два резервата: Алиботуш и Ореляк и редица защитени местности и природни забележителности. В зоната се осъществява прехода от алпийската към средиземноморската планинска иглолистна растителност и се срещат и двата типа местообитания.