Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Bulgarian(BG)English (UK)

Гробница мавзолей - гр.Сандански

+ 0
+ 0

Открита е в резултат на археологическо проучване на ул. „Горно Броди”. Гробницата-мавзолей е представлявала масивна двуетажна постройка. Входът на гробницата – мавзолей е затворен с масивна, почти квадратна, варовикова  плоча с  две железни халки. Гробната  камера е измазана с бял фин хоросан с дебелина 2 см. Открити са 14 скелета ориентирани в посока запад-изток, глави към западната стена. От два малки сводести входа се влиза в източната камера на гробницата, която е разделена на две по-малки камери – северна и южна.