Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Био-разерват "Али ботуш"

+ 0
+ 0

     Резерватът се намира в планината Славянка, като в територията на община Сандански спадат 939,7 ха, а останалата част се намира в община Хаджидимово. Обявен е за резерват през 1951 г. , за да се опази най-голямото находище на балканския ендемит- черна мура. Резерватът е със строг природозащитен режим и се позволява преминаване на хора единствено по маркираните маршрути. Маршрут, намиращ се на територията на общината е  хижа „Извора“ – връх Шабран. Маркировката е синьо-бяла.