Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Национален парк "Пирин"

+ 0
+ 0

Историята на парка започва, когато през 1962г. е създаден Народен парк “Вихрен”, който 13 години по-късно е преименуван в Национален парк “Пирин”. Площта му, която се намира на територията на община Сандански е 12 354,4 ха. и е разделена на два паркови района – Каменица и Трите реки. Парков район „Каменица“ е разположен в Южен Пирин, по поречието на река Санданска Бистрица. На територията му се намират редица красиви езера като Спанополските, Башлийските, Чаирските, Кукленското и Тевното, които могат да се включат към вече създадените три екопътеки:

  • хижа „Яне Сандански“- заслон „Спано поле“(жълта марк
  • ировка)
  • хижа „Яне Сандански“-хижа „Каменица“ (синя маркировка)
  • заслон „Спано поле“-хижа „Каменица“-хижа „Пирин“ (кафява маркировка)

 В парков район „Каменица“ все още могат да срещат диви кози,  кафяви мечки, вълци, сърни. От тези видове, с особено внимание се подхожда към мечките и дивите кози, тъй като в последните години броят им тук драстично е намалял.  От редките птици, интерес у орнитолози и туристи будят двойките скални орли, орелът змияр и ветрушката.

Другият парков район „Трите реки“ граничи с парковите райони „Безбог“ на север и „Каменица“ на запад, на изток и юг граничи с държавните лесничейства на град Гоце Делчев и село Катунци съответно. През територията му минават  четири маршрута:

  • хижа „Пирин“-Митрово езеро-заслон „Тевно езеро“
  • хижа „Пирин“-Аргирово езеро (през седловината Демиркапия) – зелена маркировка
  • хижа „Пирин“-местността Лопово- с. Рожен- град Мелник (зелена маркировка)
  • хижа „Пирин“- местността Лопово-Келява река- местността Солището-хижа „Беговица“ (кафява маркировка)

Парковите райони се охраняват, за да не се злоупотребява с природните богатства.